20 Oct 2012

3.sınıf En Yakın Onluğa Yuvarlama Sunusu

Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakarız
Birler basamağı 5’ten küçükse bir rakam ise alt onluğa,
Birler basamağı 5 ve 5’ten büyükse bir rakam ise üst onluğa yuvarlarız
512 sayısının birler basamağında  2 vardır.
2<5
olduğu için
615 sayısının birler basamağında  5 rakamı vardır.
5 rakamı olduğunda bir üst
onluğa yuvarlıyoruz.
Yukarıdaki işlemdeki sayıları en yakın onluğa tamamlayarak zihinden çıkarma yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur


20 Oct 2012

3.sınıf Çarpma İşlemi ile İlgili Problemler

1-) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) b) c)
2-) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) 9 X 4 =
b) 12 X 3=
c) 36 X 0=
3-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantık olarak yanlıştır?
a) 3+3+3+3+3+3 = 6 X 3
b) 6+6+6+6= 6 X 4
c) 8+8+8+8+8= 5 X 8
4) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) 12 X 5 =
b) 20 X 3 =
c) 40 X 2 =
5) Aşağıdaki işleme göre  yerine ne gelmelidir?
65 X  = 650
Cevap:……………………………..
6-) 25 sayısının 9 katı ile , 14 sayısının 8 katının toplamı kaçtır?
7) 13’ün 12 katının 156 eksiği kaç eder?
8-) 11’den başlayarak 8’er sayan bir kişi 4. saymada hangi sayıyı söyler?...20 Oct 2012

3.sınıf Doğru Işın Doğru parçası etkinliği

Aşağıdaki şekillerin altına isimlerini yazın.
Aşağıdaki doğruların adlarını altına yazın.
Yukarıdaki cevaplarınızı tekrar gözden geçirin 
 Yukarıdaki şekli dikkate alarak aşağıdaki boşluklara doğru, yanlış ifadeleri yerleştirin.
(     ) şekilde paralel doğru vardır.
(     ) şekilde kesişen doğru vardır.
(     ) şekilde yatay doğru vardır.
(     ) şekilde dikey doğru vardır.
(     ) şekilde eğri doğru vardır.

Yukarıdaki şekli dikkate alarak aşağıdaki boşluklara doğru, yanlış ifadeleri yerleştirin.
(     ) şekilde paralel doğru vardır.
(     ) şekilde kesişen doğru vardır.
(     )...18 Oct 2012

3. sınıf Açılar Çalışma Kağıdı

1-) Aşağıdaki şekillerden hangisinin 4 köşesi vardır?
a) b) c)

2-) Aşağıdaki şekillerin köşe ve açı sayılarını altına yazın.

köşe:………………. köşe:………………. köşe:……………….
açı:………………. açı:…………………. açı:……………….
3-) Yandaki şekilde hangi açı çeşidi yoktur?
(ok çizerek açıyı gösterin)
a) Dik açı
b) Geniş acı
c) Dar açı
4)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.
3. sınıf Açılar Çalışma Kağıdı 1.dönem, 3. sınıf Açılar Çalışma Kağıdı 2.dönem, 3. sınıf Açılar Çalışma Kağıdı çalışma kağıdı, 3. sınıf Açılar Çalışma...18 Oct 2012

3.sınıf Hayat Bilgisi 2.tema Değerlendirme Soruları

HAYAT BİLGİSİ II. TEMA DEĞERLENDİRME
1- Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?
………………………………………………………………………
2- “Kartal, balina, leylek, karga” yandaki hayvanları sınıflandırsak hangi hayvan dışarıda kalır?
a) Kartal b) leylek c) balina 3- “Şarkı söylemeyi çok seviyorsunuz. Ama şarkı
söylediğinizde komşularınız rahatsız oluyor.
Komşularınızın rahatsız olmayacağı bir ev hayal
etmeniz gerekiyor.” Nasıl bir ev hayal ederdiniz?
3.sınıf Hayat Bilgisi 2.tema Değerlendirme Soruları 1.dönem, 3.sınıf Hayat Bilgisi 2.tema Değerlendirme Soruları 2.dönem, 3.sınıf Hayat...


18 Oct 2012

3.sınıf 4.tema matematik değerlendirmesi


MATEMATİK 4.TEMA DEĞERLENDİRME
1-)
Yukarıdaki bütün kasalarda eşit sayıda elma vardır. Tüm kasalardaki elma sayısı kaçtır?
2-) Yukarıdaki tren, bir vagonunda 268 kg yük taşıyabilmektedir. Trenin tüm vagonları yüklü olduğunda ne kadar yük taşımış olur?
3-)
Yukarıdaki sorunun cevabını hangi çocuk doğru düşünmüştür?
a)
b)
c)
4-)
Ecrin ailesi ile alışveriş merkezine gitti.
2 tane oyuncak aslan,
3 tane oyuncak araba,
8 tane de top aldı. Ecrin ne kadar para harcamıştır?

3.sınıf 4.tema matematik değerlendirmesi çalışma kağıdı, 3.sınıf 4.tema matematik değerlendirmesi çalışması, 3.sınıf 4.tema...


17 Oct 2012

Herman Melville

Herman Melville (d. 1 Ağustos 1819, New York – ö. 1891), Amerikalı yazar. Ailesinin maddi durumu hiç de parlak değildi ve babası, ardında yüklü bir miktarda borç bırakarak öldüğünde, on üç yaşındaki Melville için hayata atılma zamanı gelmişti. Çeşitli işlerde çalışarak geçen beş yılın ardından, on sekiz yaşında Liverpool’e giden bir gemiye ayak bastı. Gençliğinin en güzel günlerini kabusa çeviren bu adım, Melville’in dünya edebiyatına kazandıracağı büyük romanların malzemesi oldu. Yirmi iki yaşında Güney Denizlerinde balina avına çıktı, ama zorlu koşullara dayanamayıp birkaç arkadaşı ile gemiyi terk etti ve bir süre Typee...17 Oct 2012

3. sınıf 1. Tema Matematik Değerlendirme


3. SINIF MATEMATİK 1. TEMA 1.DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 02/11/2010
Soru 1: Aşağıdaki sayıların okunuşlarını / yazılışlarını yazın. (10 puan)
386: …………………………………………………………………… 505…………………………………………………………………………..
450: …………………………………………………………………… 901…………………………………………………………………………..
Beş yüz yirmi yedi:……………… dört yüz on: ………………… yediz yüz:…………………. altı yüz üç: …………………
Soru 3: Yukarıdaki...17 Oct 2012

3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar

Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi okunuşlarıyla birlikte matematik defterinize yazın.
• 215: İki yüz on beş
• 565, 461, 180, 502, 108
Aşağıdaki çalışmayı örnekteki gibi defterinize yazıp boşlukları tamamlayın.
• Altı yüz on dört = 614
• Yedi yüz seksen bir=
• Yüz on bir=
• Sekiz yüz on dokuz=
• İki yüz üç=

3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar çalışma kağıdı, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar çalışması, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar etkinliği, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar etkinlikleri, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar kavramı, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar konu...17 Oct 2012

3.sınıf Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme

KESİRLERİ SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDE GÖSTERME
   
   
 Yandaki şekil  kesir olarak  1/4  ’i göstermektedir.
                               1/4 kesir sayısı;  dörtte bir ya da bir bölü 4 şeklinde okunur. Ayrıca 4’ te bir “çeyrek” demektir.
Şimdi sizinle  4’te bir kesrimizi sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 1/4 kesri bize bütünün 4 parçaya bölündüğü ve bir parçasının alındığını söylüyor. Sıfır ile bir arasını 4 eşit parçaya böldük. Bir parçasını aldık.

            
       
Kesir Sayısı: ……………………………
Okunuşu:    ……………………………………………………...