30 Oct 2012

Cadılar Bayramı Halloween

Dünyanın bir çok ülkesi 31 Ekim’i Ölüler veya Cadılar Bayramı hatta daha ‘in’ bir tabirle Halloween olarak kutluyor.

Bizim ülkemizde de batı taklidi bir eğlence çeşitlemesi olarak kutlanmaya başladı ama, aslında Halloween, 2000 yıl önce coğrafi olarak Büyük Britanya, Irlanda ve Kuzey Fransa’da yaşayan Keltlerin, Samhain adı altında (so-in diye okunuyor) her yılın Ekim ayı sonunda, ölülerin dünyayı ziyarete geldiklerine inandıkları, ölülere adanmış kış başlangıcı ve hasat sonu bayramı olarak kutladıkları bir bayramdı.

M.S 1yy.’da, Romalıların, Keltleri Roma’ya katmalarından sonra,,bu gelenek Romalıların ‘Pomono”...29 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Açılar Testi

4.Sınıf Matematik Açılar Testi
3) Üç açının toplamı doğru açıya eşittir. Açılardan birinin ölçüsü 30° dir. Diğer iki açının ölçüsü birbirine eşittir. Eşit olan açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir?
a) 150° b) 100° c) 75° d) 50°
4.Sınıf Matematik Açılar Testi
5) Biri diğerinin 3 katından 30° fazla olan iki açının toplamı bir dik açıya eşittir. Büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir?
a) 15° b) 40° c) 60° d) 75°
7) Ölçümleri doğru açı oluşturan iki açıdan biri diğerinin ü kadardır. Büyük açı kaç derecedir?
a) 25° b) 42° c) 54° d) 108°

8) Toplamları 144°, farkları ise 38° olan...29 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayı Problemleri

4.Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayı Problemleri
ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR
4.Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayı Problemleri
a) Ardışık doğal sayılar, birbirlerini takip eden doğal sayılardır. Ardışık doğal sayılar, birbirlerinden birer farklıdır.
Örnek: 12,13 23,24,25 gibi
4.Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayı Problemleri
b) Ardışık çift doğal sayılar, birbirlerini takip eden çift doğal sayılardır. Ardışık çift doğal sayılar, birbirlerinden 2’şer farklıdır.
Örnek: 2,4,6 44,46,48,50 vb.

c) Ardışık tek doğal sayılar, birbirlerini takip eden tek doğal sayılardır.Ardışık tek doğal...28 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Bölme İşlemi Problemleri

4.Sınıf Matematik Bölme İşlemi Problemleri
1- Bir bölme işleminde bölünen 346, bölen 12 ise kalan kaçtır?
2- Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 28 ve kalan 7’dir. Bölünen sayı kaçtır?
3- KL 000 : 100 = 540 ise “LK” sayısı kaçtır?
4- AB8 AB Yandaki bölme işleminde
bölüm kaçtır?
5- Bir bölme işleminde kalan 6, bölüm 47 ve bölen 8 ise bölünen sayı kaçtır?

6- DCDC DC Yandaki işlemde
Bölüm kaçtır?

7) Arzu 6 arkadaşına 14 er balon verdikten sonra elinde 5 balonu kalıyor. Arzu’nun başlangıçta kaç balonu vardı?
8) Bir bölme işleminde bölünen 672, bölüm 12 kalan 0 ise bölen kaçtır?

9) M 7 K M Yandaki bölme
3 5 işleminde “K”
...28 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri

4.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri
ÇIKARMA İŞLEMİ
4.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri
1) Bir çıkarma işleminde eksilene 21 ekler, çıkandan 8 çıkarırsak fark nasıl değişir?

a) 29 azalır b) 29 artar c) 13 artar d) 13 azalır

2) Eksilenle, farkın toplamı 83, çıkan sayının 15 olduğu bir çıkarma işleminde fark kaçtır ?

a) 35 b)34 c) 30 d) 25
3) Bir çıkarma işleminde eksilen, fark ve çıkanın topla 274’tür. Eksilen sayı kaçtır?

a) 174 b) 164 c) 157 d) 137

4)Bir çıkarma işleminde fark 65’tir. Eksilene 18 , çıkana da 14 eklersek yeni fark kaç olur ?

a) 69 b) 70 c) 82 d) 86

5)...28 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği
Doğal sayılar Etkinliği -1-
1) Aşağıda rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazı ile yazınız.
3 405 Üç bin dört yüz beş
34 645
561 109
6 578
48 235
109 801
999 200
40 300
2) Aşağıda yazı ile verilen doğal sayıların okunuşlarını rakamla ile yazınız.
4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği
Üç bin iki yüz on altı : ………….. Yetmiş iki bin altı yüz on dokuz : ………..
Dört yüz elli altı bin yüz yirmi dört : ………. Elli bin sekiz doksan dokuz : ………..
Kırk üç bin yüz : ………… Dokuz yüz doksan sekiz bin dört yüz...28 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Çözümleme

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Çözümleme
1) Aşağıdaki doğal sayıları yazı ile çözümleyiniz.
4.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Çözümleme
4 938= 4 binlik + 9 yüzlük + 3 onluk + 8 birlik
56 218=………………………………………………………………………………………………..
712 395=………………………………………………………………………………………………
2 491=…………………………………………………………………………………………………
803...27 Oct 2012

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları
FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI
4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları
Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.
(25 puan)
( ) Maddeler boşlukta yer kaplar.
( ) Bir maddenin pürüzlü olup olmadığını dokunarak algılayabiliriz.
( ) İskeletimiz kaslarla birlikte nefes almamızı sağlar.
( ) Damarlarda dolaşan kanı kalp pompalar.
( ) Taş suda yüzer,poşet suda batar.
( )Katı maddelerin belirli şekilleri vardır.
( )Kum ve un sıvı maddelerdir.
( )Tüm canlılar...27 Oct 2012
4.sınıf Fen ve Teknoloji İskelet Sistemi Testleri

4.sınıf Fen ve Teknoloji İskelet Sistemi Testleri
Adı – Soyadı: …………………………………………………………. Veli imzası: ………….
4.sınıf Fen ve Teknoloji İskelet Sistemi Testleri
Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

beslenmeli , spor – lifli – uzun , kısa , yassı – raşitizm – 22 adet – eklem – kol , bacaklarda – 206 adet – kas – röntgen – kafatasımız – iskelet – kafatası , göğüs kafesi , omurga , kol ve bacaklardan – kasılma , gevşeme – kemiklerden – hareketli , yarı hareketli , hareketsiz – kafatası , göğüs...27 Oct 2012

4.sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testleri

4.sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testleri
BOŞLUK DOLDURMA
4.sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testleri
1. Vücudumuzda sert yapıdan oluşan sisteme ………………. sistemi denir.
2. Vücudumuzun dik durması birbirine bağlı olan ………………… sayesindedir.
3. İskelet sistemimizi oluşturan ………..…. temel kısım vardır.
4. İskelet sistemi vücudumuzun ………………… etmesini ve dik durmasını sağlar.
5. El, ayak parmakları …………………. kemiklerdir.
4.sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testleri
DOĞRU YANLIŞ
1. ( )...