04 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Hız Problemleri4.Sınıf Matematik Hız Problemleri 1

HIZ PROBLEMLERİ
1. Saatteki ortalama hızı 22 kilometre olan bir bisiklet sürücüsü 4 saatte kaç kilometre yol gider?
Çözüm: Bir saatte 22 kilometre gidiyorsa 4 saatte;(Hız zaman ile çarpılır.)
22 x 4 = 88 km yol gider.
4.Sınıf Matematik
7. 96 kilometrelik bir yolu saatteki hızı 16 kilometre olan bir kamyon kaç saatte gider?

2. Saatteki hızı 69 kilometre olan bir kamyon 3 saatte kaç kilometre yol gider? 8. Saatteki hızı 32 kilometre olan bir kamyon 128 kilometrelik yolu kaç saatte gider?

3. Bir otobüsün saatteki ortalama hızı 108 kilometredir. Bu otobüs yarım saatte kaç kilometre yol gitmiştir?
9....04 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Fazlalık Problemleri

4.Sınıf Matematik Fazlalık Problemleri
FAZLALIK PROBLEMLERİ
1) İki sayının toplamı 165’tir. Sayılardan biri diğerinden 7 fazla olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?
2) Sınıfımızdaki 44 öğrenciden erkekler, kızlardan 6 kişi fazladır. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır?
3) Bir top kumaş 93 metredir. Biri diğerinden 9 metre fazla olacak şekilde iki parçaya ayrılacaktır. Büyük parça kaç metre olur?
4) Bir zarf ile bir kağıt 170 liradır. Zarf, kağıttan 40 lira fazla olduğuna göre, bir zarf kaç liradır?
4.Sınıf Matematik Fazlalık Problemleri

5) Babaları iki çocuğuna 684 lira veriyor. Büyük, küçükten 14 lira...03 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Kesirler Problemleri

4.Sınıf Matematik Kesirler Problemleri
KESİR PROBLEMLERİ
4.Sınıf Matematik Kesirler Problemleri
KESİR PROBLEMLERİ 1

1. 1 si 13 , 1 ü 6 olan iki sayının çarpımı kaçtır ?
2 4

a) 24 b) 26 c) 50 d) 624

2. Erkin gideceği yolun 3 sini gitmiş. Erkin’in daha gideceği 40 km yolu kalmış. Erkin’in gittiği yolun tamamı
kaç km’dir ? 8

a) 64 b) 52 c) 40 d) 17

3. 1 sının 2 ü 60 olan sayı kaçtır?
6 4

a) 30 b) 120 c) 480 d) 720

4. 750 lira olan paramın 2 i ile kitap aldım. Geriye kalan paramın 1 ü ile kalem aldım. Kaç lira
param kaldı ? 5 3

a) 450 b) 300 c) 150 d) 100

5. Bir kasa portakalın önce 2 sını sonra 3 sını sattım....03 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Kesirler Testi

 

4.Sınıf Matematik Kesirler Testi
KESRİLER TEST -1-
4.Sınıf Matematik Kesirler Testi
1) Aşağıdaki kesirlerden hangisi basit kesirdir?

a) b) c) d)
2) Aşağıdaki kesirlerden hangisi birleşik kesirdir?

a) b) c) d)

3) Aşağıdaki kesirlerden hangisi tam sayılı kesirdir?

a) b) c) d)
4) Yandaki şeklin kesir ile ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)
5) Yandaki şeklin kesir ile ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)

6) kesrinin birleşik kesre çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)
7) kesrinin şekil ile gösterilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) b)

c) d)
8) birleşik kesrinin...03 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Toplama Problemleri

4.Sınıf Matematik Toplama Problemleri
TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ -1-
4.Sınıf Matematik Toplama Problemleri
1) Bir fabrikada 409 kadın, kadınlardan 119 fazla erkek işçi çalışıyor.Bu fabrikada kaç işçi çalışıyor?
6) Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük tek sayı ile üç basamaklı
en küçük çift sayının toplamı katır?
2) 45 769 sayısında 5 ve 6 sayıları yer değiştirildiğinde meydana gelen yeni sayı ile ilk sayının toplamı kaç olur?
7) Bir toplama işleminde birinci terim 2407, ikinci terim 1928 ve toplam 6081 ise üçüncü terim kaçtır?
3) Bir duvar işçisi ilk gün 24 m daha sonraki günler bir önceki...


01 Nov 2012

4.sınıf matematik uzunluk ölçüleri testleri

4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri
KİLOMETRE ETKİNLİĞİ
4.sınıf matematik uzunluk ölçüleri testleri
 Uzak mesafeleri ölçmek için kilometre kullanılır.Kilometre kısaca “km” ile gösterilir.
• 1 km = 1 000 m 1 000 metre = 1 km dir.

1. Aşağıdaki km cinsinde verilen uzunlukları metreye çeviriniz.
3 km = …3 000….… m 7 km = ………………….… m 9 km = ………………….… m
16 km = ………………….… m 25 km = ………………….… m 3 km = ………………….… m
10 km = ………………….… m 45 km = ………………….… m 13 km = ………………….… m
30 km =...01 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri

4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri
KARIŞIK PROBLEMLER
4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri
ALIŞTIRMALAR
1) Aralarında üçer yaş fark bulunan üç kardeşin 4 yıl sonra yaşları toplamı 63 olacaktır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?

2) Anne 30 kızı 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızın yaşının 3katı olur?

3) Emre 3 yıl sonra 13 yaşında olacak. 5 yıl önce kaç yaşındaydı?

4) Esra doğduğunda babası 34 yaşındaydı. Esra şimdi 13 yaşında olduğuna göre baba kaç yaşındadır?

5) Baba 47 yaşında, çocukları 7, 9 ve 11 yaşındadır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı...01 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri

4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri
KİLOMETRE BİLGİSİ
4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri
Metrenin en büyük üst katı kilometredir. Kilometre uzak mesafeleri ölçmek için kullanılır. Kilometre kısaca km harfleriyle gösterilir.
1000 m = 1 km
1 km = 1000 m
4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri
1. Aşağıdaki km cinsinde verilen uzunlukları metreye çeviriniz.
2 km = …2000….… m 8 km = ………………….… m 5 km = ………………….… m
12 km = ………………….… m 25 km = ………………….… m 7 km = ………………….… m
10 km = ………………….… m 45 km = ………………….… m 15 km =...


01 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Yaş Problemleri

4.Sınıf Matematik Yaş Problemleri
YAŞ PROBLEMLERİ
Örnek: Efekan 5 yıl önce 9 yaşındaydı.3 yıl sonra kaç yaşında olur?
5 yıl 3 yıl
4.Sınıf Matematik Yaş Problemleri

Önce ( Ö ) Şimdi ( Ş) Sonra(S)
9 yaşında ?
Problemde öncede bulunuyoruz.Sonraki yaşa gitmek istiyoruz.Onun için ilk önce şimdiki yaşına gideriz. İleri sayma toplama işlemini, geri sayma çıkarma işlemini gerektirir.Bu mantıkla soru ileri ve geri saymaya dönüşür.
Çözüm: 9 14
+ 5 + 3
14 şimdiki yaşı 17 ( 3 yıl sonraki yaşı )
Not: Yaş problemlerinde kişi sayısı önemlidir. Biri büyürken diğeri de büyür.

1) Yalçın 2 yıl önce 14...


31 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Zihinden Kesir Problemleri

4.Sınıf Matematik Zihinden Kesir Problemleri
ZİHİNDEN KESİR PROBLEMLERİ – 1-
4.Sınıf Matematik Zihinden Kesir Problemleri
1) 45 sayısının i kaçtır? ( ………….)
2) 36 sayısının ’i kaçtır? ( ………….)
3) 63 sayısının ’i kaçtır? ( ………….)
4) 72 elmanın ’i kaç elmadır? ( ………….)
5) 32 YTL’nin ’i kaç YTL’dir? ( ………….)
6) 48 kalemin ’i kaç kalemdir? ( ………….)
7) 24 kalemin ’i kaç kalemdir? ( ………….)
8) 56 çiçeğin ’i kaç çiçektir? ( ………….)
9) 80 yumurtanın ’i kaç yumurtadır? ( ……….)
10) 42 sayısının ’i kaçtır? ( ………….)
11) 60...