29 Nov 2012

4.SINIF SES BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ

4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri

BÜYÜK SES ( ÜNLÜ ) UYUMU

4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri
Türkçe de 8 tane ünlü harf bulunmaktadır. Bu ünlü harfler de aralarında kalın ünlüler ( a, ı, o, u ) ve ince ünlüler ( e, i, ö, ü ) olmak üzere ikiye ayrılır.
Şimdi; Türkçe bir sözcükte ilk ünlü harf kalınsa sonraki ünlü harflerde kalın, ilk ünlü harf ince ise sonraki ünlü harfte ince olur. Bu kurala büyük ünlü ( ses ) uyumu denir.
Örnekler: ç i ç e k l e r a ğ z ı m ı z d a n ç o c u k l a r ı n k i t a p
4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri
i e e a ı ı a o u a ı i a
( İlk ünlü ince ünlü, ( İlk ünlü kalın ünlü, ( İlk ünlü kalın ünlü, ( İlk ünlü ince ünlü,
sonrakiler de incedir. sonrakiler de kalındır. sonrakiler de kalındır. Sonraki ünlü harf
Çiçekler sözcüğü ağzımızdan sözcüğü çocukların sözcüğü kalındır. Kitap sözcüğü
Büyük ünlü uyumu Büyük ünlü uyumu Büyük ünlü uyumu büyük ünlü uyumu
kuralına uymaktadır) kuralına uymaktadır) kuralına uymaktadır.) kuralına uymamaktadır.Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: