25 Nov 2012

4.sınıf Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

BİLGİ: Bir metin okunurken içinde geçen ama, veya, fakat, ancak, buna rağmen, ya da, lakin gibi ifadeler anlatılan bir düşünceden farklı bir düşünceye geçildiğini anlatır.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
Örnek: Hastalığı geçmişti ancak ilaç kullanması gerekiyordu.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler

1-Aşağıdaki cümlelere yukarıda geçen ifadelerden uygun olan ile tamamlayınız.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
a)Elif’in odası küçüktü ………çok sevimliydi.

b)Karanlık olmuştu …………çocuklar hala dışarıdaydı.

c)Yemekte meyve suyu ………ayran içeceğim.

d)Yarın sınavı vardı ………….hiç çalışmadı.

e)Basketbol oynamayı seviyordu ………


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: