06 Nov 2012

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve bir toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?
A) Kızılay B) Çocuk Esirgeme Kurumu C) NATO D) Sivil Savunma Teşkilatı
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
2)"İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar.Bir insan hem doktor, hem fırıncı, hem mühendis olamaz." Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Başkalarının işine karışmamayı. B) İş bölümü ve dayanışmayı.
C) Çok sayıda okul bitirmeyi. D) İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı.
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
3)Hangisi, okullarımızda katılabileceğimiz eğitsel kulüp çalışmalarından biri değildir?
A) sivil savunma B) Yeşilay C) trafik D) sigortacılık

4)Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki resmi kurumlardan değildir?
A) Belediye B) Çerkezköy Devlet Hastanesi
C) Fevzipaşa İlköğretim Okulu D) Manisalılar Dayanışma Derneği

5) Erozyonla mücadele etmek için kurulan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut B) Kızılay C) TEMA D) Yeşilay

6) I. Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur.
Il. Sivil toplum örgütleri gönüllüler tarafından kurulur.
III. Resmt kurumlarda görev ve yetkiler yasa ile belirtilmektedir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?
A) yalnız Il B) I ve Il C) l ve III D) I, Il ve III

7) Eğitim ile öğrencilere,
I. yeteneklerini keşfedebilecekleri kulüplerde görev almalarını sağlamak
Il. kişisel ve grup halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak
III. toplum


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: