01 Nov 2012

4.sınıf matematik uzunluk ölçüleri testleri

4.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri
KİLOMETRE ETKİNLİĞİ
4.sınıf matematik uzunluk ölçüleri testleri
 Uzak mesafeleri ölçmek için kilometre kullanılır.Kilometre kısaca “km” ile gösterilir.
• 1 km = 1 000 m 1 000 metre = 1 km dir.

1. Aşağıdaki km cinsinde verilen uzunlukları metreye çeviriniz.
3 km = …3 000….… m 7 km = ………………….… m 9 km = ………………….… m
16 km = ………………….… m 25 km = ………………….… m 3 km = ………………….… m
10 km = ………………….… m 45 km = ………………….… m 13 km = ………………….… m
30 km = ………………….… m 60 km = ………………….… m 85 km = ………………….… m
2. Aşağıda metre cinsinde verilen uzunlukları kilometreye çeviriniz.
7000 m = 7 km 15 000 m = ………….…… km 20 000 m = ………….…… km
10 000 m = ………….…… km 35 000 m = ………….…… km 75 000 m = ………….…… km
2 000 m = ………….…… km 1 000 m = ………….…… km 34 000 m = ………….…… km
90 000 m = ………….…… km 6 000 m = ………….…… km 56 000 m = ………….…… km
3. Aşağıdaki uzunlukları istenen uzunluk birimine çeviriniz.
2 km 350 m = 2350 m 9 km 25 m = 9025 m 7 km 7 m = 7007 m
6 km 562 m = ………………… m 9 km 9 m = ………………… m 2 km 375 m = ………………… m
12 km 250 m = ………………… m 11 km 500 m = ………………… m 76 km 50 m = ………………… m
17 km 110 m = ………………… m 8 km 750 m = ………………… m 3 km 8 m = ………………… m
20 km 8 m = ………………… m 37 km 45 m = ………………… m 1 km 1 m = ………………… m
4. Aşağıdaki uzunlukları istenen uzunluk birimine çeviriniz.
750 m + 250 m = …1. km 5000 m + 300 m = ….. km 1500 m + 6500 m = ……..km
3400 m + 2600 m = …… km 2200 m + 800 m = ….. km 1900 m + 3100 m = ……. km
4850 m + 2150 m = …… km 8050 m + 1950 m = …… km 2450 m + 4650 m = ……..km
3300 m + 2700 m = …….. km 8200 m + 800 m = ……. km 7400 m + 7600 m = …….km
5. Aşağıdaki uzunlukları istenen uzunluk birimine çeviriniz.
2600 m – 1 km = ..3600. m 5162 m – 3 km = ……… m 6340 m – 5 km = ..…….…. m
9800 m – 4 km …..…… m 3940 m – 1 km = ……… m 7500 m – 4 km = ………… m
12300 m – 7 km = …….…. m 1020 m – 1 km = ……….. m 2600 m – 2 km = ………… m
20 000 m – 8 km = ………..m 7000 m – 7 km = ……….. m 9200 m – 9 km = ………… m
Kaynak:http://www.okangumulcine.com.tr/index.php?sf=ds&ug=etkinlik&ag=4snfmtm

.doc 4mat2.doc (Dosya Boyutu: 41.5 KB / İndirme Sayısı: 0)

INDIR 4.SINIFComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: