01 Nov 2012

4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri

4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri
KARIŞIK PROBLEMLER
4.Sınıf Matematik Yaş ve Fazlalık Problemleri
ALIŞTIRMALAR
1) Aralarında üçer yaş fark bulunan üç kardeşin 4 yıl sonra yaşları toplamı 63 olacaktır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?

2) Anne 30 kızı 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızın yaşının 3katı olur?

3) Emre 3 yıl sonra 13 yaşında olacak. 5 yıl önce kaç yaşındaydı?

4) Esra doğduğunda babası 34 yaşındaydı. Esra şimdi 13 yaşında olduğuna göre baba kaç yaşındadır?

5) Baba 47 yaşında, çocukları 7, 9 ve 11 yaşındadır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşittir?

6) İki sayının toplamı 96’dır.Birinci sayı,ikinci sayıdan 24 fazladır.İkinci sayı kaçtır?
7) Kümesteki tavuk ve horozların sayıları toplamı 105’tir. Tavukların sayısı, horozların sayısından 45 eksik olduğuna göre kümeste kaç horoz vardır?

8) İki sayının toplamı 260 ve farkı 40’tır. Küçük olan sayı kaçtır?
9) Benim ve arkadaşımın 42 bilyesi vardır. Benim bilyelerim arkadaşımın bilyelerinden 6 eksiktir. Benim kaç bilyem vardır?Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: