28 Oct 2012

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği

4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği
Doğal sayılar Etkinliği -1-
1) Aşağıda rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazı ile yazınız.
3 405 Üç bin dört yüz beş
34 645
561 109
6 578
48 235
109 801
999 200
40 300
2) Aşağıda yazı ile verilen doğal sayıların okunuşlarını rakamla ile yazınız.
4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Etkinliği
Üç bin iki yüz on altı : ………….. Yetmiş iki bin altı yüz on dokuz : ………..
Dört yüz elli altı bin yüz yirmi dört : ………. Elli bin sekiz doksan dokuz : ………..
Kırk üç bin yüz : ………… Dokuz yüz doksan sekiz bin dört yüz üç :………
Yüz elli yedi bin altı yüz on sekiz : ……… Beş bin beş : …………

3) Aşağıdaki tabloda verilen doğal sayının bölüklerini, basamak adlarını ve basamak


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: