27 Oct 2012

4.sınıf Ses ve Işık Testi

IŞIK VE SES
4.sınıf Ses ve Işık Testi
IŞIK VE SES TEST -1-
1) I. Cisimleri görebilmek için ışığa ihtiyaç vardır.
II. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüştürülebilir.
III.Yetersiz ışık, görmemizi zorlaştırır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
4.sınıf Ses ve Işık Testi
2) “Doğal ışık kaynakları çevresine …………….. ışık yayar.” cümlesindeki boşluğa verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) yapay B) çok C) kendiliğinden D) az

3) Bazı hesap makineleri pil olmadan ışık ile çalışır. Bu olay ışığın hangi özelliğini gösterir?
A) ısı yaydığını B) enerji olduğunu C) hıza sahip olduğunu D) çevreyi aydınlattığını

4)  meşale abajur el feneri ampul yıldız Ay
Verilenlerden kaçı doğal ışık kaynağıdır?
A)1 B)2 C)3 D)4

5) I. Geceleri araba kullanılamazdı.
II. Uçaklar iniş yapamazdı.
III. Geceleri ısıtma yapılamazdı.
Lamba ile aydınlatma olmasaydı verilenlerden hangileri doğru olurdu?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IIIComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: