25 Oct 2012

4. sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

15-    Aşağıdaki maddelerden
doğal olanlara “D” 
yapay olanlara “Y”
 işlenmiş olanlara “İ” yazın.
Pamuk                                   vinileks deri
ayakkabı                                tencere
Elma                                       Yün
              
16-    Maddeler doğada katı-sıvı –gaz hallerinde bulunur. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi değildir?
a)    Bozunma                             c)    Erime
b)    Donma                                 d)   Buharlaşma

17-    Bir bardak sıcak suya, bir kalıp buz attım. Buz giderek küçüldü ve bir süre sonra görünmez oldu.
Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)    Su ve buz arasında ısı alışverişi olmuştur.
b)    Buz, hal değiştirmiştir.
c)    Suyun sıcaklığı artmıştır.
d)    Buz, ısı alarak erimiştir.

18-    Hangi seçenekte kütle ve hacim için verilen bilgiler doğrudur?
a)    Kütle, değişmeyen madde miktarıdır.
Hacim , maddenin ağırlığıdır.

b)    Kütle, maddenin boşlukta kapladığı yerdir.
Hacim, maddenin değişmeyen miktarıdır.

c)    Kütle, değişmeyen madde miktarıdır.
             Hacim, maddenin boşlukta kapladığı yerdir.

d)    Kütle, maddenin ağırlığıdır.
Hacim, değişmeyen madde miktarıdır.Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: