25 Oct 2012

4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

11-    Evlerde deprem çantası hazırlanmalı
  Fay hatları üzerine yerleşim yerleri kurulmamalı
 Çok katlı binalara izin verilmemeli
  Binalardan ve yıkıntılardan uzak durulmalı

Yukarıda depreme ilgili alınması gereken önlemlerden hangisi afet öncesine ait değildir?
a)                                 c) 
b)                                    d) 

12-    Aşağıdaki resimlerden doğal unsurlara “D”
 Beşeri unsurlara “B” yazınız.

13-     
Yukarıdaki haritaya göre Trabzon ve İzmir illeri Konya ilinin hangi yönündedir?
a)    Doğu –Batı
b)    Batı – Kuzey
c)    Batı-Kuzeydoğu
d)    Doğu -Güneybatı

14-     Ormanda yolunu kaybeden bir avcı gördüğü bir ağacın yosun tutan tarafına sırtını dönüyor. Avcının evi sağ tarafta olduğuna göre avcı hangi yöne doğru gitmelidir?
a)    Kuzey                       c) Batı
b)    Doğu                        d) Güney

15-    * Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmesidir.
*Denizcilikte yönümüzü bulmaya yarayan bir alet
* Bir yerdeki uzun süreli hava olaylarıdır.
Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur?
a)    Kroki                                   c)  İklim
b)    Hava durumu                    d)  PusulaComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: