23 Oct 2012

4.sınıf Matematik 1.ünite Değerlendirme Soruları

1-) Aşağıdaki geometrik şekilleri isimlendirin. İsimleri sembol kullanarak altına yazın.
………………………………………………………………….. ………….………………………………… ……………………………………..
2-) Verilen açıları aşağıdaki boşluğa iletki kullanarak çizin. Açıların altına türlerini yazın.
65° 120° 90° 50°
3-) Aşağıdaki açıları ölçüp altına yazalım. Ölçtüğümüz açının çeşidini yazmayı unutmayalım.
4-) 4 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde bir dikdörtgen çizin. Bu dikdörtgene isim verin. Bu dikdörtgenin köşegenlerini renkli kalemle gösterin.
5-) 3 cm ve 5 cm uzunluklarında bir üçgen çizin. Üçgene isim verin. Bu üçgenin köşegenini renkli kalemle gösterin.
Adı soyadı: Tarih:…………../…………../2011
MATEMATİK I. TEMA DEĞERLENDİRME
6-) Verilen açıları işlem yaparak bulalım. Üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini altına yazın.
7-) Aşağıdaki bilgilerden doğru alanlara “D”, yanlış olanlara “Y” koyunuz.
İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir.
Karenin ve dikdörtgenin 4 kenarı, dört köşesi ,4 dik açısı vardır.
Bir üçgenin iç açılarının toplamı 300°’dir.
Karenin 4 köşegeni, dikdörtgenin 2 köşegeni vardır.
Üçgenin ve dairenin köşegeni yoktur.
Üçgenler kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar, çeşit kenar üçgene ayrılır.
8-) Erkan bir kare çizip çizdiği kareyi isimlendirdi. Erkan kareye aşağıdaki isimlerden hangilerini vermiş olamaz?


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: