20 Oct 2012

3.sınıf Çarpma İşlemi ile İlgili Problemler

1-) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) b) c)
2-) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) 9 X 4 =
b) 12 X 3=
c) 36 X 0=
3-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantık olarak yanlıştır?
a) 3+3+3+3+3+3 = 6 X 3
b) 6+6+6+6= 6 X 4
c) 8+8+8+8+8= 5 X 8
4) Hangi işlemin sonucu farklıdır?
a) 12 X 5 =
b) 20 X 3 =
c) 40 X 2 =
5) Aşağıdaki işleme göre  yerine ne gelmelidir?
65 X  = 650
Cevap:……………………………..
6-) 25 sayısının 9 katı ile , 14 sayısının 8 katının toplamı kaçtır?
7) 13’ün 12 katının 156 eksiği kaç eder?
8-) 11’den başlayarak 8’er sayan bir kişi 4. saymada hangi sayıyı söyler? (11’den dediği için 11 dahildir.)
9-) 8’den başlayıp 8’er ritmik sayan bir öğrenci sizce hangi işlemi yaparak sonucu bulur?
a) 7 X 7= 49 b) 5 X 7=35 c) 8 X 8 = 64
10-) Bir manava günde 38 müşteri gelmektedir. Bir haftada kaç müşteri gelmiş olur?Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: