17 Oct 2012

3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar

Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi okunuşlarıyla birlikte matematik defterinize yazın.
• 215: İki yüz on beş
• 565, 461, 180, 502, 108
Aşağıdaki çalışmayı örnekteki gibi defterinize yazıp boşlukları tamamlayın.
• Altı yüz on dört = 614
• Yedi yüz seksen bir=
• Yüz on bir=
• Sekiz yüz on dokuz=
• İki yüz üç=

3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar çalışma kağıdı, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar çalışması, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar etkinliği, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar etkinlikleri, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar kavramı, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar konu anlatımı, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar nedir, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar ödevi, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar sunusu, 3. sınıf 3 Basamaklı Doğal Sayılar Videosu
• Dokuz yüz yetmiş yedi=
• Üç yüz dokuz=
• Altı yüz altmış altı
Aşağıdaki çalışmayı örnekteki gibi defterinize yazıp boşlukları tamamlayın.
321= 3 yüzlük+ 2 onluk + 1 birlik
209= iki yüzlük+0 onluk +9 birlik
126=
589=
506=
120=
069=
100=

Örnekteki gibi deftere çöz:
215=

200+10+5=215

468=

307


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: