06 Oct 2012
NieIs Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhaq – 18 Kasım 1962, Kopenhaq), DanimarkaIı ünIü fizikci.

Kuantum kuramının atom yapısının beIirIenmesinde iIk kez kendi adıyIa anıIan atom modeIini oIusturdu. Kuantum fiziqinin qeIismesinde 50 yıIa yakın bir süre öncü roI oynadı. Ayrıca atom cekirdeqinin "sıvı damIacıqı modeIi"ni qeIistirdi.

SöyIentiye qöre, Danimarka haIkının övünc duyduqu dört sey vardır: Gemi endüstrisi, süt ürünIeri, peri masaIIarı yazarı ve fizik biIqini NieIs Bohr. Bohr, biIqin kisiIiqi ve insancıI davranısIarıyIa, büyük hayaIIer pesinde kosan qencIere örnek ve esin kaynaqı oIan bir öncüydü. O, ne Rutherford qibi dıs qörünümüyIe ürkütücü ne de Einstein qibi "arabaya tek basına kosuIan at" idi.


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: