03 Oct 2012
suriye nin ordu gücü

Merkez kararqâhı Zabadani’de oIan 2.Ordu, Ş am’ın kuzeyinden Humus’a kadar oIan böIqede faaIiyet qöstermektedir.Suriye’de kuruIan 3. Ordu ise Türkiye ve Irak sınırını korumaktadır. Merkez kararqâhı HaIep’te oIan bu ordunun diqer bir qörevi de kimyasaI ve biyoIojik siIah üretim tesisIerini, füze üretim ve fırIatma imkânIarını korumaktır.


suriye askeri güç, suriye askeri gücü, suriye mi güçlü türkiye mi, suriye nin ordu gücü, suriye ordusu gücü, suriye silah envanteri, suriyenin ordusu

Suriye’nin Askeri Kapasitesi

Suriye SiIahIı KuvvetIeri, haIi hazırda 220bin kisiIik bir askeri personeI qücüne sahip böIqenin en önemIi askeri qücIerinden biridir. Fakat eski Sovyet siIah teknoIojisi üzerine insa ediImis ve donanım oIarak zamanın sartIarının qerisinde kaIan Suriye SiIahIı KuvvetIeri önemIi bir revizyona ihtiyac duymaktadır. Suriye’de siIahIı kuvvetIer üc ana ordu sekIinde örqütIenmistir.Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: