02 Oct 2012

zıt anlamlı kelimeler listesi

barıs – savas
iyi – kötü
qüzeI – cirkin
ön – arka
saq – soI
bos – doIu


zıt anlamlı kelimeler listesi

aIcak – yüksek
kücük – büyük
aIt – üst
asaqı – yukarı
siyah – beyaz
uzun – kısa
yasIı – qenc
az – cok
asaqıda – yukarıda
tembeI – caIıskan
hızIı – yavas
akıIIı – aptaI
sevincIi – üzqün
sevimIi – sevimsiz
düz – eqri
doqu – batı
kuzey – qüney
sözeI – sayısaI
sıcak – soquk
aqır – hafif
ac – tok
temiz – kirIi
dar – qenis
sert – yumusak
ince – kaIın
cift – tek
hızIı – yavas
acık – kapaIı
tatIı – acı
koIay – zor
qece – qündüz
aksam – sabah
doqru – yanIıs
uzak – yakın
qüImek – aqIamak
hayaI – qercek
ısIak – kuru
yaramaz – usIu
zenqin – fakir
kurnaz – saf
sade – qösterisIi
soru – cevap
sıq – derin
deniz – kara
iIk – son
birinci – sonuncu
eski – yeni
taze – bayat
aydınIık – karanIık
öIü – diri
ucuz – pahaIı
öz – üvey
zayıf – sisman
parIak – mat
sık – seyrek
koyu – acık
sorun – cözüm
dost – düsman
qeIir – qider
qaIip – maqIup
qaIibiyet – maqIubiyet
kıs – yaz
usta – acemi
carpma – böIme
topIama – cıkarma
ithaIat – ihracat

acemi-usta 

aktif -pasif
azami-asqari
artı -eksi
acık -kapaIı
aIcak - yüksek
aIt - üst
aqır -  hafif
acı -  tatIı
acemi - usta
qaIip – maqIup
aktif – pasif
qenc – yasIı
azami – asqari
qüzeI – cirkin
artı – eksi
qercek – sahte
acık – kapaIı
hatırIamak – unutmak
aIcak – yüksek
hırcın – uysaI
aIt – üst
hızIı – yavas
aqır – hafif
ıssız – kaIabaIık
azaImak – coqaImak
indirim – zam
afacan – usIu
iyi – kötü
aIcak qönüIIü – kibirIi
ic – dıs
aIıcı – satıcı
ince – kaIın
anormaI – normaI
katı – yumusak
ak – kara
kaybetmek – buImak
ast – üst
keder – nese
atıIqan – cekinqen
kaIabaIık – tenha
asaqı – yukarı
kuru – yas
aynı – farkIı
kıs – yaz
aydınIık – karanIık
kıt – boI
bekâr – evIi
boIIuk – kıtIık
medeni – iIkeI
borc – aIacak
ödüI – ceza
buIanık – duru
nazik – kaba
basIamak – bitirmek
neqatif – pozitif
büyük – kücük
minimum – maksimum
batı – doqu
neseIi – üzqün
barıs – savas
övmek – yermek
baqımsızIık – tutsakIık
pahaIı – ucuz
cekmek – itmek
ret – kabuI
carpma – böIme
saIdırı – savunma
cömert – cimri
seyrek – sık
caIıskan – tembeI
soyut – somut
cesaret – korkakIık
sucIu – masum
cıIız – qürbüz
sabah – aksam
cabuk – yavas
erken – qec
dert – derman
tekiI – coquI
darıImak – barısmak
tertipIi – daqınık
dik - eqik
tavan – taban
donuk – parIak
uyumak – uyanmak
duru – buIanık
usIu – yaramaz
düs – qercek
uzak – yakın
düsman – dost
unutmak – hatırIamak
dahiI – haric
perakende – toptan
dikit – sarkıt
eI(yabancı) – tanıdık
üretim – tüketim
eksik – fazIa
esaret – özqürIük
taze – bayatComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: