02 Dec 2012

4.SINIF EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER TESTİ

4.SINIF EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER TESTİ
EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER
ANA ÖĞÜDÜ
Çiçekleri ezme yavrum. Sakın sen kuş vurma yavrum.
Çiçekler bir yüreğe benzer! Bir sonsuz orman kardeşliğinde,
Çiçek ezen insan ezer. Uçar kuşlar gökyüzünde.

Gel bir çiçek ol sen yavrum.
Kendi ülkenin renginde.
Şu yeryüzü demetinde.
4.sınıf EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER TESTİ

(İlk beş soruyu şiire göre cevaplayalım.)

1) Şair, çiçeği aşağıdakilerden hangisine benzetmektedir?
A. insana B. yavruya C. kuşa D. yüreğe

2) “Bir sonsuz orman kardeşliğinde” dizesiyle anlatılmak istenen nedir?
A. dostça bir arada yaşamak B. sayısı belirsiz...29 Nov 2012

4.SINIF SES BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ

4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri

BÜYÜK SES ( ÜNLÜ ) UYUMU

4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri
Türkçe de 8 tane ünlü harf bulunmaktadır. Bu ünlü harfler de aralarında kalın ünlüler ( a, ı, o, u ) ve ince ünlüler ( e, i, ö, ü ) olmak üzere ikiye ayrılır.
Şimdi; Türkçe bir sözcükte ilk ünlü harf kalınsa sonraki ünlü harflerde kalın, ilk ünlü harf ince ise sonraki ünlü harfte ince olur. Bu kurala büyük ünlü ( ses ) uyumu denir.
Örnekler: ç i ç e k l e r a ğ z ı m ı z d a n ç o c u k l a r ı n k i t a p
4.sınıf ses bilgisi etkinlikleri
i e e a ı ı a o u a ı i a
( İlk ünlü ince ünlü, ( İlk ünlü kalın ünlü, ( İlk ünlü...29 Nov 2012

4.SINIF ÖZNEL VE NESNEL YARGI TESTLERİ

4.sınıf öznel ve nesnel yargı testleri
1.Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerin başına öznel yargı ise Ö, nesnel yargı ise N koyunuz.
(…..)Atatürk 1923’te cumhuriyeti ilan etti.

4.sınıf öznel ve nesnel yargı testleri

(…..)En güzel mevsim sonbahardır.
(…..)Herkes hikaye yazabilir.
4.sınıf öznel ve nesnel yargı testleri
(…..)Elektrik barajlarda üretilir.
(…..)En beğenilen isim Ayşe’dir.
(…..)En sıcak mevsim yazdır.
(…..)En güzel renk kırmızıdır.
(…..)Mustafa Kemal’in soyadı Atatürk’tür.
(…..)En hızlı ulaşım aracı uçaktır.
(…..)Rıfat Ilgaz en iyi şairimizdir.
(…..)Elif’in saçları çok hoşuma gitti.28 Nov 2012

4.SINIF YAZIM KURALLARI KONU ANLATIMI

4.sınıf yazım kuralları konu anlatımı

YAZIM KURALLARI

Türkçe’yi doğru kullanıp, doğru yazabilmek için dilimizin yazım kurallarına uymalıyız. Sözcüklerin yazılışı kadar, noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde kullanılması gerekir.
4.sınıf yazım kuralları konu anlatımı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

1- Yazıda tümcenin ilk harfi büyük harfle balar. Nokta, soru işareti ve ünlem işaretlerinden sonra gelen tümcedeki sözcüğün ilk harfi de büyük harfle yazılır.
2- Şiirde her dizenin ilk harfi büyük yazılır.
3- Özel adlar, özel adlarla birlikte kullanılan unvan ön adları büyük harfle başlar.
4- Mektuplarda, hitaplarda...


27 Nov 2012

4.sınıf Türkçe Özne Yüklem Soruları

4.sınıf özne yüklem soruları
CÜMLENİN ÖĞELERİ -1-
4.sınıf özne yüklem soruları
KENDİNE ACINDIRMAK
Kendimizi kaptırmamaya çalıştığımız çocukça, yakışıksız bir duyumuz vardır. Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize “Vah vah!” dedirttirmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz, neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz, ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınmalarını isteriz, Oysaki insan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntülerini...


26 Nov 2012

4.sınıf Okuduğunu Anlama Metinleri Testi

GAZİ
Yaslı gittim, şen geldim Korkma açık şen yurdum!
Aç koynunu ben geldim Dağlarda ordu kurdum
Bana bir yudum su ver Açık denizlere
Çok uzak yerden geldim Süngümle kilit vurdum.
4.sınıf okuduğunu anlama metinleri
(İlk altı soruyu metne göre cevaplayalım.)
4.sınıf okuduğunu anlama metinleri
1) Birinci dörtlükte şair nasıl gidip nasıl geliyor?
A. yaslı – şen B. şen – yaslı C. yaslı – üzgün D. şen – üzgün
4.sınıf okuduğunu anlama metinleri

2) Üçüncü dizede istenen nedir?
A. koynunu açması B. su vermesi C. korkmaması D. gitmesi

3) Şair nereden geliyor?
A. Yoldan geliyor. B. Tatilden geliyor.
C. Köyden geliyor. D. Çok...25 Nov 2012

4.sınıf Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

BİLGİ: Bir metin okunurken içinde geçen ama, veya, fakat, ancak, buna rağmen, ya da, lakin gibi ifadeler anlatılan bir düşünceden farklı bir düşünceye geçildiğini anlatır.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
Örnek: Hastalığı geçmişti ancak ilaç kullanması gerekiyordu.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler

1-Aşağıdaki cümlelere yukarıda geçen ifadelerden uygun olan ile tamamlayınız.
4.sınıf farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
a)Elif’in odası küçüktü ………çok sevimliydi.

b)Karanlık olmuştu …………çocuklar hala dışarıdaydı.

c)Yemekte meyve suyu ………ayran...22 Nov 2012

4.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI TEST

4.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI TEST
2.DÖNEM 3.TÜRKÇE YAZILI SINAV SORULARI
1) Gece – gündüz sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a) alt-üst b) büyük-kocaman c) güzel-iyi d) al-kırmızı
4.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI TEST
2) Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda sondan ikinci sözcük hangisi olur?
a) çeşme b) çelenk c) yağmur d) deniz

3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hece düşmesi olmuştur?
a) karnından b) doğayı c) yolcuya d) mendili
4.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI TEST
4) Aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
Selçuk – Ayşe – fırın –...19 Nov 2012

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları
TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları
MİNİK KUZU
Geçenlerde kıra çıkmıştım. Sevimli bir köylü çocuğu gördüm. Minik bir kuzuyu, ince bir iple çekip götürüyordu. Kuzu, küçük küçük adımlarla ona yetişmeye çalışıyordu.
4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı Soruları
Önümden geçerken:
- Yavrum senin adın ne?
- Ümit, efendim.
- Ya kuzunun ki?
- Kuzunun adı da Kıvırcık.
- Ümit, Kıvırcık’a yazık değil mi? Bak, nasıl yorulmuş… İpini çöz de biraz dinlensin, dedim. Çocuk hemen kuzunun ipini çözdü. Kuzu ondan yine ...18 Nov 2012

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
PENCEREMDEKİ MANZARA
4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Hastalığımın ve aldığım iznin son günleriydi. Penceremden akıp giden zamanı, bir süredir kenarında kaldığım hayatı izlemekteydim. Bensiz de her şey olağan ve yolunda görünüyordu. Sıkı sıkı perdelerini kapayıp oturan ben, uzunca bir zamandır olabildiğince perdelerini aralamış, gözlerini açmış dışarıdaki hayatı izliyordum. Günün erken saatlerinde okula giden öğrenciler, sürekli geç kalmış havasındaki bezgin memurlar, kahvaltı masasına sıcak ekmek yetiştirmek için güne herkesten evvel başlayan...